• Vol.
 • Area
Data List
 • Dataset Title: Dataset of Heavy Metal Content in the Sediments at the Estuary of Yuanjiang River
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.01.V1
  Published: Jul. 2017
  Author(s): PENG Bo ,FANG Xiaohong
  Key Words: Yuanjiang River,Dongting Lake,bed sediment,heavy metal,Geographical Research
 • Dataset Title: In Situ Validation Dataset for GlobeLand30 in Henan Province, China
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.02.V1
  Published: Jul. 2017
  Author(s): LIAO Shunbao ,HUANG Yabo ,JI Guangxing ,YANG Xu ,HOU Pengmin ,YUE Yanlin
  Key Words: Globleland30,in situ samples,data validation,Henan Province,Geographical Research
 • Dataset Title: Climate Comfortable Period in Mainland of China (1961-2010)
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.03.V1
  Published: Jul. 2017
  Author(s): LI Shan ,SUN Meishu ,ZHANGWeijia ,TAN Lei ,ZHU Nina ,WANG Yuanfei ,LI Shan ,SUN Meishu ,ZHANGWeijia ,TAN Lei ,ZHU Nina ,WANG Yuanfei
  Key Words: climate comfortableness,human thermal comfort,weather comfortable period,wind effect index,temperature humidity index,Geographical Research
 • Dataset Title: Hyperspectral Remote Sensing Dataset for Tea Farm
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.04.V1
  Published: Aug. 2017
  Author(s): ZHANG Xia ,ZHANG Bing ,ZHANG Lifu ,SUN Yanli
  Key Words: tea farm,remote sensing,hyperspectral image,land type,PHI
 • Dataset Title: Meteorite Collection by CHINARE in Antarctica
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.05.V1
  Published: Aug. 2017
  Author(s): XIA Zhipeng ,MIAO Bingkui ,ZHANG Jie ,ZHAO Keyang ,SUN Yunlong
  Key Words: Antarctica,Grove Mountains,CHINARE,Meteorite
 • Dataset Title: Mangrove Forest Dataset of China (2015)
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.06.V1
  Published: Aug. 2017
  Author(s): CHEN Bangqian ,XIAO Xiangming ,LI Xiangping ,PAN Lianghao ,Russell Doughty ,MA Jun ,DONG Jinwei ,QIN Yuanwei ,ZHAO Bin ,WU Zhixiang ,SUN Rui ,LAN Guoyu ,XIE Guishui ,Nicholas Clinton ,Chandra Giri
  Key Words: Mangrove forest,China,Spatial distribution,Landsat,Sentinel-1,2015,ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
 • Dataset Title: Marakei Atoll
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.07.V1
  Published: Aug. 2017
  Author(s): LIU Chuang ,SHI Ruixiang
  Key Words: Marakei,Gilbert islands,Kiribati,data encyclopedia
 • Dataset Title: Ottawa Islands
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.08.V1
  Published: Aug. 2017
  Author(s): LIU Chuang ,SHI Ruixiang
  Key Words: Ottawa Islands; Hudson Bay; Arctic Archipelago; Canada; data encyclopedia
 • Dataset Title: Digges Islands
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.09.V1
  Published: Aug. 2017
  Author(s): LIU Chuang ,SHI Ruixiang
  Key Words: Digges Islands,Arctic Archipelago,Canada,West Digges Island,East Digges Island,data encyclopedia
 • Dataset Title: Marcopeet Islands
  DOI: 10.3974/geodb.2017.03.10.V1
  Published: Sep. 2017
  Author(s): LIU Chuang ,SHI Ruixiang
  Key Words: Marcopeet Islands,Arctic Archipelago,Hudson Bay,Canada,data encyclopedia
Total 2 pages,1 of 10
Co-Sponsors
Superintend